Event, Ulasan Religi

Tang Che / Tang Cik

Tang Che adalah perayaan dalam bulan kesebelas. Orang pandai bijaksana mengatakan, bahwa maksudnya mula-mula ialah sebagai perayaan memungut hasil, tanda terima kasih atas hasil yang diperoleh selama setahun yang silam.

Continue Reading